fbpx
HKV/Ons Eibernest is een bloeiende vereniging en heeft gemotiveerde leden. Deze leden betalen een maandelijkse of eenmalige bijdrage voor het lidmaatschap. Wil jij ook lid worden? Dan kun jij je aanmelden via het aanmeldingsformulier. Contributies worden per 1 januari automatisch geindexeerd met een door het Bestuur te bepalen percentage. Na goedkeuring van de Jaarvergadering kunnen de contributies om bepaalde redenen worden aangepast. 

Contributie

Categorie Per  1 jan '23  OVP   Betaling Pakket
Senioren € 31,45  * A W
Junioren € 24,30  * A W
B/C-jeugd € 21,80  * A W
D/E/F-jeugd € 20,25  * A W
Kangoeroes € 5,00  A W1 
Recreanten € 13,50  A  
G- Korfbal € 17,50  A W
Verenigingsleden € 15,55    A  
Kaderleden € 5,00    A  
Donateurs € 25,00    E  
Donateurs met seizoenskaart € 50,00    E  
Vriend HKV/OnsEibernest € 4,70     A  
Tennis / senioren € 7,50  A  
Tennis jeugd (tot 18 jaar) € 7,50 A  
KombiFit onbeperkt € 18,50  A  
KombiFit  10- strippenkaart € 35,00  K  

 

Op de contributievormen met code * in kolom OVP is de Ooievaarspaskorting van toepassing, mits het lid in bezit is vaOP banners SPORT 300 250pixelsn een geldige Ooievaarspas, de pas op eigen initiatief en tijdig (vóór 31 augustus) door de vereniging laat scannen en de pas akkoord bevonden is.
Kinderen tot 18 jaar kunnen gebruik maken van de KDM regeling als onderdeel van de Ooievaarspas en ontvangen 100% korting op de contributie; volwassenen ontvangen 50% korting op de contributie alsmede op de strippenkaart.

Voorafgaande de deelname aan een activiteit of les wordt een strip op de strippenkaart gemarkeerd. Indien alle strippen gebruikt zijn, kan een nieuwe strippenkaart alleen ter plekke aangeschaft worden welke contant of met pinbetaling dient te worden voldaan.

Alle contributie bedragen zijn per maand (behalve Donateur is éénmalig per jaar; de strippenkaart per kaart).

De contributies met code A in kolom betaling worden door de penningmeester van de vereniging louter via automatische incasso maandelijks geïnd. De contributies met code K in kolom betaling dienen kontant of bij voorkeur met pinbetaling te geschieden. Leden zijn gedurende het gehele verenigingsjaar, welke loopt van 1 juli t/m 30 juni, contributie verschuldigd.

Opzeggen dient voor 1 mei te geschieden middels een e-mail gericht aan secretaris@eibernestkorfbal.nl of voor tennissers en KombiFit leden kombifit@eibernestkorfbal.nl

Contributies en bijdrages met code E in kolom betaling dienen via een handmatige overboeking voor aanvang van het verenigingsjaar (1 juli) te zijn voldaan op rekeningnummer NL75INGB0000181418 t.n.v. penningmeester HKV/Ons Eibernest met vermelding van soort contributie/bijdrage en naam.

Voor jeugdleden korfbal in de categoriën van de B t/m de kangoeroes is een gezinskorting van toepassing. Voor het tweede kind geldt een korting van 5%. Voor het derde en volgend kind geldt 10% korting.

Voor de categorieen met code W en W1 in kolom pakket is de regeling "wedstrijdkledingspakket" van toepassing.

Wedstrijdkledingspakket
Het wedstrijdpakket W bestaat uit een officieel wedstrijdshirt, broekje of rokje, 1 paar sokken, inschietshirt en trainingspak (jasje en broek) welke in bruikleen is van de vereniging. Tot het einde van de bruikleenperiode dient de gebruiker (of ouders/verzorgers) als een goed huisvader om te gaan met de kleding en dienen de wasvoorschtiften volledig opgvolgd te worden en eventuele mankementen of schades te melden. Het wedstrijdpakket W1 betreft alleen het wedstrijdshirt.

Website, e-mail en sociale media als informatiebron
Leden en belangstellenden via de website, e-mail en gekoppelde sociale media kanalen (Facebook en Twitter) geïnformeerd over o.a. wedstrijden, opstellingen, trainingstijden, bardiensten, activiteiten ez, enz. Middels Cybernest worden alleen de leden geinformeerd conform AVG wetgeving.

Ooievaarspas en Stichting Leergeld Den Haag
De Ooievaarspas is alleen voor mensen uit de regio Den Haag met een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm. De pas moet aangevraagd worden in de gemeente waar hij/zij woont. Voor meer informatie over de Ooievaarspas: klik hier. Stichting Leergeld Den Haag heeft als doel om Haagse kinderen uit minima-gezinnen zo veel als mogelijk te laten deelnemen aan sociale en sportieve activiteiten waarvoor de ouders een financiele bijdrage kunnen ontvangen voor aanschaf van materialen. Meer info over Stichting Leergeld Den Haag vindt je hier .

HKV/Ons Eibernest - Steenwijklaan 16 - Den Haag